donderdag 14 januari 2016

> -------------------------------------------------------------------------------------------------- <

Beste,

U kent mij goed, vaag of enkel 'via-via'. Of misschien zelfs niet.
Ik ben een beeldend kunstenaar maar ik houd mij ook bezig met schrijven,
fotografie en met bijna alles wat ik geschikt vind om 'een verhaal' over
te brengen.

Er zijn momenteel verschillende projecten waar ik aan sleutel en onlangs
ontstond het idee om anderen rechtstreeks te betrekken bij een specifiek
project.
En waarom niet in mijn directe omgeving beginnen? dacht ik ineens.
Rondvragen bij vrienden, kennissen en collega's? En zó ontstond deze blog:
een soort uitnodiging...

Als een nieuw onderdeel van een artistiek werk, dat dus al langer loopt,
ben ik nu op zoek naar persoonlijke ervaringen of verhalen die verband 
houden met vertrouwen en/of intuïtie. In de brede betekenis.
Voorvallen en gebeurtenissen waarbij het vertrouwen in jezelf, anderen
of in de loop der dingen, leidde tot een nieuwe wending, groot of klein,
in je eigen leven of dat van een ander. Situaties waarbij het schenken
van vertrouwen of het volgen van de intuïtie 'de juiste keuze' of instel- 
ling is gebleken. Een vertrouwen dat op zijn beurt ook weer nieuwe kracht
genereert. En misschien wel essentieel is om te kunnen leven:
het loskomen van (de) bangmakerij en de drang naar controle.
Ik vond onlangs een fragment van een interview met Henry Ford uit 1926 op
het internet. Ze is moeilijk te verifiëren maar een samenvatting zou als 
volgt kunnen luiden: "(…) We rush too much with nervous hands and worried 
minds. We are impatient for results. (…) I know there are reservoirs of 
spiritual strength which we human beings thoughtlessy cut ourselves off."
Of ook nog: de beperkingen van het rationele denken...

Concreet:

U bezorgt mij een persoonlijk voorval of verhaal dat op de één of andere
frappante wijze aan vertrouwen of intuïtie gelinkt is.  Ik zoek géén Literatuur.
Een beschrijving van een concreet voorval of een situatie.
U mag dit mij gewoon vertellen, mailen, opsturen - al of niet anoniem.
Of: u geeft mij een seintje en ik contacteer u.
In ruil schenk ik u een verhaal uit mijn leven, handgeschreven en op echt
papier... – als ik u daar een plezier mee kan doen. 
 
 
 
 
 

Blogarchief